Adatkezelési tájékoztató

I. Adatkezelő

Szolgáltató neve: Kovács Attila EV.
Adószám: 67085963135 
Telefonszáma: 30-282-0411
Weboldal címe: attekovacs.com
E-mail címe: mail@attekovacs.com

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazása nem indokolt.

III. A kezelt személyes adatok köre, jogalapja, az adatkezelés célja és időtartalma

KAPCSOLATFELVÉTEL– hozzájárulásod alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)

A kezelt adatok törlése a mail@attekovacs.com e-mail címen kérhető, ebben az esetben a rólad kezelt személyes adatok haladéktalanul, de legkésőbb 30 nap múlva törlésre kerülnek, kivéve, ha más célból is kezelve vannak. (pl számlázási adatokhoz)

Az attekovacs.com oldalunk kizárólag olyan személyes adatokat dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, telefonszám, E-mail cím) a nyújtott szolgáltatásaink biztosításához, továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk.

Adataid megadásával kifejezetten hozzájárulsz az adataid fenti célok érdekében történő felhasználásához. A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően csak addig tároljuk a személyes adataidat, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonod. A személyes adataidat semmilyen esetben sem adjuk át, továbbítjuk, illetve tesszük nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelez.

SZOLGÁLTATÁSAINK TELJESÍTÉSE– szerződéses jogalap (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont)

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Ajánlatkérés név, e-mail cím, telefonszám, üzenet Kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítás, tájékoztatás nyújtása levélben ügyfeleink kezdeményezésére Az ajánlat elfogadása/szerződés kötés esetén 5 év. Az el nem fogadott ajánlatokhoz kapcsolódó adatokat évente törlésre kerülnek.
Megrendelés név, e-mail cím, üzenet Az ügyfél beazonosításához feltétlenül szükséges adatok, kezelésének célja: kapcsolattartás az ügyféllel és a szerződés teljesítése. 5 év
Konzultáció személyesen vagy telefonon név, e-mail cím vagy telefonszám, időpont Szerződés teljesítése Szerződés fennállása
Szerződés természetes személy neve és személyi azonosító adatai (anyja neve, születési hely és idő, lakcím), bankszámlaszám, szerződés tárgyától függően egyéb azonosító adatok (telefonszám, e-mailcím); egyéni vállalkozó neve, lakcíme, nyilvántartási száma, adószáma, jogi személy partnerek kapcsolattartójának neve, elérhetősége, jogi személy képviselője szerződési feltételek rögzítése írásban, a szerződő partner beazonosításához és a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokkal Szerzői jog érvényesítéséig megőrzésre kerül
Képek átadása Képmás-kidolgozott képek Szerződés teljesítése Feltöltéstől számított egy hónapig
Képek tárolása Szerzői jog érvényesítéséig megőrzésre kerül

SZOLGÁLTATÁSAINK ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE– szerződéses jogalap (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont)

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Fizetés átutalással név, bankszámlaszám Szerződés teljesítése a vásárló által választott fizetési móddal. 5 év a számlakivonatok megőrzési ideje

SZÁMLÁZÁS– jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont); a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) számla kötelező elemei

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Számlázás számlázási név, számlázási cím Számlázási kötelezettség teljesítése 5 év

HÍRLEVÉL KÜLDÉSE– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdés

A hozzájárulás visszavonható egy üzenettel, amelyet  mail@attekovacs.com e-mail címre küldhetsz, ebben az esetben az adataid haladéktalanul törlésre kerülnek a levelezőrendszerünkből, de a számlák között megmaradnak a számviteli bizonylatok megőrzése céljából.

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Hírlevél/EDM küldése név, e-mail cím Szolgáltatásaink népszerűsítése, rövid híreink kiküldése, új termékeink bemutatása az önként feliratkozók részére. Leiratkozásig

JOGI SZEMÉLY PARTNEREINK, KAPCSOLATTARTÓK ADATAINAK KEZELÉSE– jogos érdek alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. f)

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Jogi személy partnerek, beszállítók természetes személy képviselőinek  és kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása Szakmai és üzleti kapcsolattartás azon partnereinkkel, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot Üzleti vagy szakmai kapcsolat fennállásáig, tiltakozásig

FÉNYKÉPEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA– hozzájárulásod alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:48. § (hozzájárulás a nyilvánosságra hozatalhoz)

A fotók felhasználási/publikálási joga a megbízási szerződésben kerül meghatározásra. Hozzájárulásodat visszavonhatod a mail@attekovacs.com e-mail címre küldött üzenettel.

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Képek nyilvánosságra hozatala képmás-kidolgozott referencia képek tevékenység bemutatása, referencia képek közzététele szerződésben szabályozva, hozzájárulás visszavonásáig, vagy törlésig

FACEBOOK OLDAL ÉS CSOPORT MŰKÖDTETÉSE– hozzájárulásod alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Facebook oldal név, nyilvános profil, nyilvános megosztások, bejegyzéskedvelések, hozzászólások, privát üzenetek tevékenység iránt érdeklődők részére rövid hírek megosztása, eseményekről és új szolgáltatásokról tájékoztatás. hozzájárulás visszavonásáig

SÜTIK KEZELÉSE

Amikor a látogató az attekovacs.com oldalt meglátogatja, egy apró file, ú.n. „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

Egyes általunk használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a hozzájárulásod.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:
 Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető a számodra.. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a weboldalhasználatodról, például, hogy mely oldalakat látogatod leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kapsz a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használom. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít, hogy pontosabb képet kapjunk az oldalra látogatók tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a tartózkodási helyedet, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy milyen külső oldalról érkeztél az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és részletes elemzési adatokat kapok a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével számodra személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadhatod a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 30 nap.

A saját böngészőben lehetőség van a sütik kikapcsolására:

IV. Rajtunk kívül ki ismeri meg a személyes adatokat?

Tárhelyszolgáltató
DreamHost
PMB #257
417 Associated Road
Brea, CA 92821
USA

Facebook Inc., – közös adatkezelés
Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

Erste Bank Zrt. – önálló adatkezelő
www.erstebank.hu; +36 (1) 2980222
Hozzáférés a bankszámla kivonatokhoz, a természetes személyek nevéhez és bankszámla számához átutalással történő fizetés esetén.

Google Suite – Google Inc.,
Mountain View, California, USA

V. Adattovábítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik személyes adat továbbítása.

VI. Jogok biztosítása

A következő személyes adatkategóriákban találkozhatunk személyes adataiddal:
neved, e-mail címed, telefonszámod, számlázási neved, számlázási címed, foglalkozásod vagy fényképed, bankszámlaszámod, levelezési címed, hozzászólásaid különböző felületeken, videófelvétel amelyen szerepelsz.

Az adatkezelés teljes időtartama alatt a következő jogosultságokkal élhetsz:

1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Jogosult vagy visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy milyen adataid, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. A kérésedre legfeljebb 15 napon belül, az általad megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

2. Helyesbítéshez való jog

Név, telefonszám, cím, illetve egyéb személyes adat módosításának lehetősége e-mail-en, vagy telefonon/szóban kérve.

3. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Az adatkezelés visszavonását követően az összes személyes adatot töröljük, illetve ha már nincs szükség az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

4. Személyes adatok korlátozásához való jog

Kérheted a személyes adataid korlátozását, ebben az esetben, csak tárolásra kerülnek az adatok.

5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Amennyiben nem fogadod el az adatkezelést legfeljebb 15 napon belül törlésre kerülnek az adataid.

6. Adathordozhatóság

Kérheted, hogy az automatizált módon történő adataidat átadjam neked, vagy elküldhetem egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheted, ha az adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

7. Automatizált döntéshozatal

A GDPR biztosítja ezt a jogot, ilyen tevékenységet nem folytatunk.

VII. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk, beleértve a profilalkotást sem.

VIII. Panasz

Polgári per keretében van erre is lehetőség, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhely szerinti törvényszékre kell benyújtani a keresetet.

IX. Megfelelő biztonság

A honlapunk, tárhelyünk és szerver biztonságáról tárhelyszolgáltatónk gondoskodik. Tanúsítványok, jogtiszta szoftverek, jelszavak védik a rendszereinket.

X. Egyebek

Egyéb rendelkezések

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az adatkezelő (azaz mi) fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató egyoldalú módosítására. A módosítás a Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá. A Weboldal szolgáltatásainak a módosítást követő igénybevételével az Érintett tudomásul veszi az Adatkezelési Tájékoztató módosítását.